środa, 18 marca 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - uncountable nouns


Jak wspominaliśmy sobie tydzień temu rzeczowniki dzielą się w języku angielskim na policzalne i niepoliczalne. Dziś przybliżymy sobie rzeczowniki niepoliczalne. 


RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE 
(UNCOUNTABLE NOUNS)

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, które nie posiadają liczby mnogiej. Można je podzielić na dwie grupy: 
  • rzeczowniki abstrakcyjne (love, fear, music, etc.)
  • rzeczowniki konkretne (water, ice, gold, etc.)

Istnieje również grupa rzeczowników, które w języku angielskim są niepoliczalne, pomimo policzalności w innych językach, eg. hair, bread, equipment, luggage, etc.

Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej, dlatego też następuje po nich czasownik odnoszący się do liczby pojedynczej, eg.
          My hair is blonde.

Rzeczowniki niepoliczalne nie mogą być poprzedzane przedimkiem nieokreślonym a/an ani liczebnikami. Przed tymi rzeczownikami mogą pojawić się takie określenia ilości jak: some, any, much, a w przypadku podawania konkretnych ilości dodatkowe określenia.
          I have got some money.
          You don't have much time.
          There isn't any milk in the fridge.

a bar of chocolate
two glassess of milk
a piece of advice

Konstrukcja tych wyrażeń jest taka jak powyżej. Inne określania jakich możemy użyć, żeby z rzeczownika niepoliczalnego zrobić policzalny:
a bottle of     butelka
a loaf of     bochenek
a kilo of     kilogram
a slice of     plasterek/kromka
a jug of     dzbanek
a carton of     karton
a packet of     paczka
a bowl of     miska
a jar of     słoik

Przed tymi wyrażeniami możemy już napisać liczebnik pamiętając o tym, że należy zastosować liczbę mnogą w przypadku liczebnika 2 i większych. 

Przykłady rzeczowników niepoliczalnych:
FOOD: butter, bread, meat, cheese, water, tea, coffee, wine, beer, milk, lemonade, chocolate, salt, pepper, fish, rice, etc.
MATERIAL: paper, wood, silver, gold, iron, etc. 
ABSTRACT NOUNS: peace, anger, love, fear, beauty, music, happiness, time, freedom, etc.
MANY OTHERS: money, snow, rain, soap, furniture, petrol, oil, information, news, advice, luggagge, weather, hair, work, travel, baggagge, equipment, knowledge, homework, etc. 
Za tydzień opowiem Wam o rzeczownikach, których liczba nie jest taka jak nam się wydaje. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz