środa, 4 marca 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - nouns


Chyba czasowniki i angielskie czasy śnią się już wszystkim po nocach, dlatego dziś krótko o rzeczownikach. Głównie o ich podziale i o tym co nas czeka w najbliższych tygodniach. Rzeczownikami otaczamy się na co dzień. To wszystko co widzimy, co jest wokół nas. A jakby to potraktować gramatycznie, co z tego wyniknie? Rzeczowniki angielskie możemy podzielić na dwie grupy:
     1. rzeczowniki własne (proper nouns) czyli nazwy, imiona. Piszemy je zawsze dużą literą i zazwyczaj nie poprzedza się ich przedimkiem (o którym innym razem). Są jednak wyjątki.
     2. rzeczowniki pospolite (common nouns)

Rzeczowniki pospolite dzielimy na:
     1. policzalne (countable nouns)
     2. niepoliczalne (uncountable nouns)

Większość rzeczowników to rzeczowniki policzalne, które występują w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. 
Rzeczowniki niepoliczalne to substancje stanowiące jakąś niepodzielną całość lub pojęcia abstrakcyjne.
Są też takie rzeczowniki, które mogę występować jako policzalne i niepoliczalne i mają wtedy różne znaczenia. 

Oczywiście, każdy rzeczownik ma swój rodzaj. W języku angielskim nie istnieje rodzaj gramatyczny i rodzaj danego rzeczownika określa się według obiektu, do którego dany rzeczownik się odnosi. 

Chciałabym Wam również rzeczowniki złożone oraz rzeczowniki tworzone z innych słów oraz jeszcze kilka innych zagadnień. 


Gotowi na kolejną dawkę wiedzy gramatycznej?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz