poniedziałek, 4 maja 2015

ENGLISH IDIOMS - red - part 2Dziś druga część idiomów z kolorem czerwonym a i tak wszystkich Wam nie przedstawię. Jest ich tak dużo. Ty dzień temu mówiłam Wam o takich idiomach jak: red cent, not to have a red cent, red carpet, red tape oraz see red. Dziś kolejne. Zapraszam do lektury. red herring - temat zastępczy w dyskusji; mylny trop; zasłona dymna

     The mystery novel has a couple of red herrings that keep readers off solution. 
     Tajemnicza powieść ma kilka mylnych tropów, które trzymają czytelnika z dala od rozwiązania.
źródło


be in the red - mieć deficyt; być na minusie

     Many of the students were in the red at the end of their first year.
     Wielu studentów była na minusie na koniec pierwszego roku.

 

be like a red rag to a bull - działać na kogoś jak czerwona płachta na byka 

     This article was like a red rag to a bull.
     Ten artykuł był jak czerwona płachta dla byka

źródło

catch somebody red-handed - złapać kogoś na gorącym uczynku 

     I caught him red-handed trying to break into my car.

     Złapałam go na gorącym uczynku, kiedy próbował włamać się do mojego samochodu.


a red-letter day - ważny, pamiętny dzień 

     The day our son was born was a real red-letter day for us.
     Dzień narodzi  naszego syna był dla nas naprawdę ważnym dniem.
Jak podobają się Wam czerwone idiomy? Brak komentarzy:

Prześlij komentarz