środa, 6 maja 2015

GRAMMATICAL WEDNESDAY - possessive form of the noun


Forma dzierżawcza rzeczownika w szczególności saxon genitive czyli dopełniacz saksoński to jedna z tych rzeczy, która sprawia kłopoty początkującym, zwłaszcza na początku nauki języka angielskiego. Istnieją też jeszcze jedna forma dzierżawcza rzeczownika, łatwiejsza. 


FORMA DZIERŻAWCZA RZECZOWNIKA

Zasady ogólne

rodzaje

Saxon Genitive: rzeczownik + 's
     Mary's mother (mama Mary)          my sister's friend (przyjaciółka mojej siostry)

                                  PISOWNIA
                                  - rzeczowniki w liczbie pojedynczej oraz mnogiej, które nie są zakończone na s
                                  --> dodajemy końcówkę 's do rzeczownika
                                       Bob's book (książka Boba)          my brother's wife (żona mojego brata)

                                  - rzeczowniki w liczbie mnogiej zakończone na s
                                  --> dodajemy jedynie apostrof '
                                       girls' bikes (rowery dziewczynek)          teachers' room (pokój nauczycieli)

                                  - obie te formy są poprawne przy nazwiskach zakończonych na s
                                       Mr Jones's car    lub    Mr Jones' car  (samochód pana Jones)

konstrukcja z of
     the leg of the table (nogi stołu)          the name of the company (nazwa firmy)


użycie

rzeczownik + 's
     1. krótkie opisy ludzi i zwierząt
          the dog's tail (ogon psa)          Mary's book (książka Mary)

     2. z wyrażeniami opisującymi czas
          last Friday's newspaper (gazeta z zeszłego piątku)          today's news (dzisiejsze wiadomości)

of + rzeczownik
     1. opisy przedmiotów
          the leg of the table (noga stołu)           the cover of the book (okładka książki)

     2. długie opisy ludzi i zwierząt
          the son of the woman who works in the hospital (syn kobiety, która pracuje w szpitalu)
          the cage of the aggressive two dogs (klatka dwóch agresywnych psów)

Obie te formy stosujemy z rzeczownikami opisującymi miejsce lub organizację
          the world's population     lub    the population of the world (ludność świata)Rzeczowniki złożone i ich forma dzierżawcza

W przypadku rzeczowników złożonych, formę dzierżawczą tworzy się przez dodanie 's do ostatniego członu wyrażenia
          the Price of Wales's castle (zamek księcia Walii)          my mother-in-law's house (dom mojej teściowej)

Rzeczowniki nieożywione

Formę dzierżawczą tych rzeczowników można tworzyć za pomocą rzeczownika użytego w znaczeniu przymiotnikowym (opowiem Wam o tym za tydzień). 

          the mountain top = the top of the mountain (górski szczyt, szczyt góry)
          the city centre = the centre of the city (centrum miasta)

          rzeczownik w znaczeniu przymiotnikowym rzeczownik określany


Sklepy, biura i gabinety

Są takie rzeczowniki, które mogą funkcjonować w formie dzierżawczej bez drugiego rzeczownika.

SKLEPY
          the florist's shop  --> the florist's (kwiaciarnia)
          the greengorcer's shop --> the greengrocer's (warzywniak)

BIURA I GABINETY
          the travel agent's office --> the travel agent's (biuro podróży)
          the vet's surgery --> the vet's (gabinet weterynaryjny)


Jak Wam się podoba forma dzierżawcza rzeczownika? 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza