poniedziałek, 18 maja 2015

ENGLISH IDIOMS - rose, gold and brownPowoli zbliżamy się do końca kolorowych idiomów. Dziś przedostatni wpis, w którym przedstawię Wam oczywiście kolorowe idiomy. Tym razem różnokolorowe. Będzie brązowo, złoto i różanie. Chcecie się dowiedzieć jak to jest patrzeć przez różowe okulary oraz mieć złote serce po angielsku? Zapraszam do lektury.look rosy - wyglądać obiecująco 

     The future looked rosy - until a car accident.   
     Przyszłość wyglądała obiecująco - do wypadku mojego przyjaciela.  


everything in the garden is rosy - wszystko układa się jak najlepiej

     We are not saying that everything in the garden is rosy. 
     Nie powiemy, że wszystko układa się jak najlepiej.  


see the world through rose-coloured glasses - patrzeć na świat przez różowe okulary   

     The man sees the world through rose-coloured glasses and thinks that everything is wonderful. 
     Człowiek ogląda świat przez różowe okulary i myśli, że wszystko jest wspaniałe.   

have a heart of gold - mieć złote serce  

     He has a heart of gold. He's never asked for any appreciation for what he has done for me. 

     On ma złote serce. Nigdy nie wymagał wdzięczności za to co dla mnie zrobił. 

 
worth its weight in gold - na wagę złota 

     This dictionary is worth in gold. It has helped me out in so many situations!
     Ten słownik jest na wagę złota. Pomógł mi w tylu sytuacjach!golden boy/girl - złoty chłopak/dziewczyna; osoba odnosząca sukcesy  

     Betty is the golden girl of British tennis this season. 
     Betty jest złotą dziewczyną tegorocznego brytyjskiego tenisa. golden oldie - złoty przebój; szlagier sprzed lat 

     I like listening to the golden oldie.
     Lubię słuchać szlagierów przed lat.golden parachute
golden handshake - wysoka odprawa (wypłacana po odejściu z firmy) 

     The manager got early retiremant and a golden parachute when the company was restructured.
     Kierownik odszedł na wcześniejszą emeryturę i dostał wysoką odprawę gdy firma była restrukturyzowana. 

be brown as a berry - być opalonym  

     Mary's back from Italy, and she is brown as a berry.
     Mary wróciła z Włoch i jest opalona.brown-nose - podlizywać się
brown noser - lizus; wazeliniarz

     The rest of the class were sick of watching him brown-nose.
     Reszcie klasy było niedobrze od patrzenia się na jego podlizywanie się. brown- bagging - przynoszenie do pracy swojego jedzenia

     We have stopped brown-bagging, it's too cold to eat in the park.
     Przestaliśmy przynosić swoje jedzenie, jest za zimno na jedzenie w parku.  


1 komentarz: